hırdavat mutfakYedek Parçaların Üretimdeki Önemi 
 
Adından da anlaşılacağı üzere kullanılan cihazların, makinelerin kullanım sıklığına ve ömrüne paralel olarak yıpranmış olan parçaların yerine kullanılan diğer orijinal parçalardır. Makineler için değiştirebilir parçaların bulundurulması veya lazım olduğunda bulunması için makul seviyelerde stoklama yapılması gereklidir. Özellikle üretim hattının sorunsuz ve sürekli bir şekilde çalışması yedek parçalar sayesinde gerçekleşmektedir. İmalat sektöründe işlerin kesintisiz bir şekilde ilerleyebilmesi ve belirlenen iş takvimine uygun olarak tamamlanabilmesi için de yedek malzeme ve parçalara ihtiyaç duyulur.
 
Yedek Parçaların Türlerine Göre Seçenekleri
 
Sarf Malzemeleri Yedek Parçaları
 
Sarf malzemesi olarak anılan parçalar, üretim sırasında malzemelerin ürünlere veya makinelere temas etmesiyle yıpranmasından kaynaklanan ve tamir edilmesi mümkün olmayan parçalardır. Genel olarak sarf malzemeleri düşük maliyetli ürünlerdir ve kolaylıkla bulunabilmektedir. Çok sık olarak değişim gerektirdiği için fazla miktarda stok yapılarak üretime süreklilik kazandırmaktadır.
 
Otomotiv sektöründe bakım ve o narım amacıyla kullanılan birçok otomobil parçası bu amaçla stoklanır. Elektrik aksamları, fren balataları, yağ filtreleri gibi birçok aksama ait endüstriyel yedek parça ürünleri kullanılmaktadır.
 
 
Düşük Seviyeli Yedek Parçalar
 
Üretim sırasında veya bir cihazın sürekli çalışması için kritik bazı yedek parçaların bulunması kritik önem taşır. Bu kritik parçaların tamir edilmeleri pahalı olduğu gibi, tamir süreleri de uzun olabilmektedir. Dolayısıyla sürekli yedeklerinin bulundurulması bir gereklilik haline gelmektedir. Yedek olarak bulundurulmayan veya stoklayacak bir alanı olmayan işletmeler için endüstriyel yedek parça ürünleri satan ve stoklarında sürekli bulunduran firmalar bulunmaktadır.
 
Kritik öneme sahip, ancak düşük seviyeli parça olarak nitelendirilen parçalar daha çok nakliye, kurulum ve çalışma sırasında hasar görmesi muhtemel parçalardır. Bu tür parçaların cihaza veya makineye özel üretildiği için yine sipariş yoluyla temin edilmesi veya onarılması gerekmektedir.
 
Yıpranması Uzun Yıllar Alan Parçalar
 
Genel olarak sağlam yapıları ile makinelerin ana aksamlarını kapsayan parçalar, uzun yıllar kullanım sürecine bağlı olarak yıprandıklarından kesinlikle değiştirilmesi gereken parçalardandır. Bu tür parçalar tamir edilebilir özelliklere sahiptir. Tamir edilememe durumunda endüstriyel yedek parça olarak her zaman bulunabilir parçalar arasında yer alırlar. Sipariş süreleri kısadır ve acil durumlara bağlı olarak aynı şehirlerde hemen, farklı şehirlerde birkaç gün içinde teslim edilirler.
 hırdavat mutfak
Endüstriyel Yedek Parça Bulundurmanın Faydaları
 
Üretimde Kayıp Süresini En Aza İndirir
 
Üretim hattındaki bir makine parçasının endüstriyel yedek parçasıyla hemen değiştirilebilir olması, üretim sürecinde kesinti yaşanmamasını sağlar. Üretim kaybı, parçanın değiştirilmesi süresi kadar olacaktır. Bu özellik, işletmelerin yedek parça stokuna veya parça üreticisinin teslim süresine bağlıdır. Ancak yine de bazı durumlarda parça satıcılarının stoklarında da olmama gibi olumsuzluklar yaşanabilmektedir.
 
Planlanmış Stok Yönetimi ile Kesintisiz Üretim
 
Her işletme veya atölye bütün makinelerin ve cihazların yedek parçalarını fazlasıyla stoklamak gibi bir maliyetin altına girmez, girmemelidir. Çünkü gereğinden fazla yedek parça stoğu yapmak hem maliyetlidir, hem de cihazların teknolojik gelişmelerine paralel olarak çok fazla anlamlı bir yatırım değildir. İyi planlanan endüstriyel yedek parça yönetimi ile daha düşük maliyetlerle sürekli üretim sağlamanın yolu da açılmış olur.
 
Sipariş Yoluyla Yedek Parça Temini
 
Parça temin eden firmaların çoğu, yedek parçaları sipariş yoluyla ulaştırırlar. Bunlar daha çok kargo ile ulaştırılmaktadır. Aynı şehirde veya yakın şehirlerde gün içerisine teslimatlar daha hızlı olmaktadır. Her zaman üretici firmalar teslimat için hazırdır ve müşterilerinin sorunları çözüm üretmek için bulunmaktadırlar.
 
Bir fabrikanın veya işletmenin üretim verimliliğini artırması birçok faktör bulunur. Yatırımlar, personel alımı, eğitimi, ham madde kullanımı ve mamul maddenin üretimi, pazarlanması gibi uzun bir süreci gerektirir. Bu sürecin eksiksiz ve sürekli hale gelebilmesi üretim hattının tam zamanlı olarak çalışmasına bağlıdır. Üretim hattındaki bir duraklama veya gecikme bütün süreci etkileyecektir.
 
Kontrol Sistemi Yedek Parçaları
 
Üretimin ve imalatın aksamadan yürütülmesine odaklanılmış bir sistemde endüstriyel yedek parça gereksinimleri önemli bir yere sahiptir. Gerekli yedek parçalara sahip olmak imalat sürecinin sürekliliğini sağladığı gibi, üretimle ilgilenen yönetimi de rahatlatıcı bir seçenektir. Her zaman yedek parçaya ulaşabilme kolaylığı gerektiğinde bazı risklerin alınabilmesinin ön şartıdır.
 
Makine ve cihazların kullanımlarına bağlı olarak yıpranma sürelerinin hesaplanabilirliği maliyetlerin daha kolay hesaplanmasına olanak tanır. Bir makineni üretim dışı kalması aynı zamanda üretim maliyetlerinin artmasına ve planlanan üretimin gecikmesine neden olacaktır.
 
Üretim bantlarının rulmanları, ruloları ve kayışları gibi arıza vermesi muhtemel parçaların yedek parçalarının stok durumu onarım süresinin de zamanını belirleyecektir. Gerektiğinden üretici firmadan temin edilmesi durumunda teslimatın hızlı ve zamanında yapılması büyük önem taşır. Gecikmeler üretim ve imalatı ciddi şekilde etkileyebilir. Makinelerin kapatılarak üretim sürecinin tamamen durmasına neden olabilir.
 
Yedek Parça Envanterinin Zenginleştirilmesi
 
Üretim ve imalata bağlı olarak yaşanabilecek bütün olumsuzlukların iyi bir şekilde analiz edilmesine bağlı olarak parça envanterinin daha sıkı takip edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Hangi makine veya cihazın üretimde öncelikli etkiye sahip olduğuna bağlı olarak, endüstriyel yedek parça stoklarının da buna göre planlanmış olması gerekir. Doğrudan makine ana parçalarının veya sarf malzemelerinin yedek parçalarına ulaşılabilmesi, parça üreticileri ve imalatçılarıyla etkin bir iletişimin sağlanmasıyla mümkündür.
 
Endüstriyel Üretimde Önemli Role Sahiptir
 
Madencilik, tarım, enerji, makine imalatı, mobilya, inşaat gibi birçok sektörün ayrılmaz bir parçası olan yedek parça temininde, güvenilir ve kaliteli firmalar güç merkezi haline gelmektedir. Çünkü parça üretimi sektörlerinde üretimini etkileyen bir faktördür. Yedek parçanın üretilmemesi veya ulaşılamaması bu tür sektörlerin iş durdurmasına veya ertelemesine neden olacaktır. Ülke ekonomilerinin gelişmesinde temel taş olan yedek parça imalatçıları, ticaretin ve ekonominin canlanmasında lokomotif rol üstlenmektedir. Doğru bir yedek parça yönetimi ile düşük işletme maliyeti sağlanarak, maksimum üretim miktarına ve çalışma sürelerine olanak sağlanır.
 
Endüstriyel üretimde kullanılan ağır makinelerin sürekli çalışmaya bağlı genel yapısı gereği yıpranmaları ve hareketli parçaların arızalanmaları normaldir. Bu nedenle önleyici bakım ve onarımların yanında gerektiğinden parça değişimine hazır olması gerekir. Öngörülemeyen muhtemel arıza sürelerini en aza indirmek için bu planlamayı yapmak zaruret haline gelmektedir.
 
Düşük maliyetli, hızlı ulaşılabilir endüstriyel yedek parça ürünlerini sektöre sunmak, güvenilir firmaların önceliğidir. Her zaman kendi sektörüne uygun parça stokunu hazırda bekleten firmalar, işletme sahiplerinin güvenli çalışmalarında büyük rol oynamaktadır.
 
Gerekli Yedek Parçaya Sahip Olmak Kesintisiz Üretim Demektir
 
Bir makine veya cihaz için planlanan sürede parça yıpranması veya öngörülemeyen arızaların ortaya çıkması, üretim operasyonlarını sekteye uğratabilir. Bu parçalara sahip olmak üretimin tekrar devreye girmesini, ürün kayıplarını ve zaman kayıplarının ortadan kaldırır.
 
Üretim süreci sırasında ilk defa endüstriyel yedek parça satın alınması masraf gibi görünebilir. Bunlar maliyetlerin görünen yüzüdür. Ancak zaman içinde bu malzemelerin ve parçaların maliyet değil, üretimin bir parçası olduğu görülecektir. Eğer zamanında önlem alınmaz ise, parçanın teminine bağlı olarak makine ve üretim bandı da kapatılacaktır. Hayati parçaların sürekli olarak stok ambarlarında bulundurulması veya üretici firmanın elinde bulunduğunun bilinmesi yeterince rahatlık sağlayabilir. Gerektiğinde üretici firma hızlı bir şekilde yedek parça siparişini alır almaz paketleyerek gönderebilmelidir. Bu işlemin süresine bağlı olarak imalat süreci de beklemede kalacaktır. 

DİĞER BLOGLAR
YORUM YAPIN
cicek
resim